Més de vint anys d’experiència:

Amb experiència professional en el sector públic com a advocada interna del sistema portuari estatal i en el sector privat nacional i internacional com a advocada marítima i de transport, el juliol del 2012, Cristina Martínez Ribas, familiaritzada amb els aspectes operatiu i administratiu d’un port i d’un vaixell, decideix constituir-se com a professional independent juntament amb altres professionals.

VEURE DESPATX

Estem especialitzats en:

Dret portuari i en dret marítim, en dret mercantil, fiscal i civil general; actuem en tots els ports estatals i autonòmics i amb procuradors de tots els partits judicials de l’estat espanyol.

VEURE TOTS ELS SERVEIS
Dret d'Empresa

Dret d'Empresa

Dret Fiscal

Dret Fiscal

Dret Portuari

Dret Portuari