Li facilitem informació sobre la llibertat de preus en els serveis legals, sobre cóm es determinen els honoraris legals, sobre la responsabilitat civil de l’advocat davant el client per una mala praxis acreditada, i sobre l’arbitratge d’honoraris al que té dret el ciutadà.

Honoraris fixes (Fixed Price)
 • Consulta breu (que no excedeixi de ½ hora) resolta al moment: 50€
 • Redacció de contractes: simples, a partir 250€ / complexos: a partir de 1.000€
 • Redacció d’informes jurídics: simples, a partir de 300€ / complexos: a partir de 1.200€
 • Conciliació i reclamació prèvia: a partir de 185€
 • Sortides de despatx: a partir de 150€/mitja jornada (a més a més dels honoraris corresponents a la feina professional)
 • Minutes per a documents notarials i similars (actes d’apoderament, notificacions o actes i altres): a partir 120€
 • Redacció d’estatus de comunitats, associacions i persones jurídiques i la seva constitució i extinció: a partir de 300€
 • Embargament preventiu de vaixell: a partir de 2.000€ (en funció del tipus d’embarcació, dies i lloc d’estada en el port, operacions del vaixell, quantitat que és embargada …)
 • Altres
Honoraris per temps (Blended Rates)
 • De dilluns a divendres de 9:00h a 17:00h.
 • Consulta presencial que pot ser resolta al moment: 90€
 • Consulta telefònica breu / e-mail que pot ser resolt al moment: 60€
 • Gestions tràmit simple: 70€/hora
 • Jurídic-Públic: 100€ a 150€ /hora (en funció de la complexitat i el temps emprat)
 • Civil-Mercantil: 110€ a 200€/hora (en funció de la complexitat i el temps emprat)
 • Laboral: 70€ a 110 €/hora (en funció de la complexitat i el temps emprat)

Aquestes tarifes no inclouen impostos / despeses o desplaçaments / taxes d’assumpte.
Les hores extres tindran un increment pactat (aproximadament del 15%).
Les hores en que s’utilitzi l’anglès tindran un increment pactat (aproximadament del 20%).

Honoraris combinats (Value/Success Fee)

S’estableix una tarifa horària baixa i una quantitat addicional que dependrà de si s’obtenen o no els resultats desitjats. La suma addicional podrà ser fixa o un percentatge del que s’ha aconseguit. És un pacte a través del qual el despatx i el client comparteixen els beneficis d’un bon resultat. El despatx no assumeix la totalitat del risc, però s’alia en l’èxit.

Honoraris subjectes a pacte de quota litis (Value Billing)

D’acord a les normes d’ètica dels advocats, l’advocat i el client han d’acordar uns honoraris subjectes a un pacte de quota litis per escrit a l’inici de la representació en el que s’establirà quina part de la quantitat cobrada rebrà l’advocat. En general, els honoraris es fixen com un percentatge de la part cobrada. Es pot afegir un percentatge addicional si la qüestió és sotmesa novament a judici o és recorreguda davant d’un tribunal superior. Si el resultat judicial és desfavorable, l’advocat no cobra la quantitat fixa que, juntament amb el pacte de quota litis, s’hagi pactat.

El Codi Deontològic de l’Advocacia Espanyola ja no prohibeix el pacte quota litis i el nostre Tribunal Suprem (STS 2008) ha fixat les següents limitacions al pacte quota litis: entre un 15% i un 20% de l’import que es reclama, sense perjudici en el cas que es convingui un pacte superior (STS 2013).

Honoraris contenciós judicials (Court Fee – Phased Fee)

Els criteris de fixació d’honoraris en assumptes judicials es determinen d’acord amb la quantitat de l’assumpte i segons la tarifa orientativa de l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de la província catalana o espanyola on es produeix l’assumpte. En el cas de Barcelona, el criteri 7 dels Criteris Orientatius en Matèria d’Honoraris Professionals a efectes de Taxació de Costos que trobareu al link adjunt en l’apartat “Serveis- Honoraris” d’aquesta web.

Honoraris periòdics o iguala (Retainer based requests)

Inclou l’assessorament general, excloent els conflictes contenciosos, segons el contracte de prestació de serveis pactat (preu, durada, temps de resposta…). S’acorda un número d’hores mensual amb un import determinat i s’abona mitjançant quotes mensuals. Per exemple, un assessorament de 6 hores mensuals per a un client regular pot tenir un cost de 500€, IVA a part.

Honoraris a clients regulars (Firmwide Marketing Discounting)

Com a estratègia de fidelització de clients existents, si es concentra la demanda d’assessorament en el nostre despatx, podem establir un descompte en la facturació anual total del despatx si s’arriba a un import prefixat.